Brand- & blusbeveiliging

Duurzaam, Regionaal en Veilig

Automatisch branddetectie en blussysteem in het gehele gebouw

Datacenter Brabant is voorzien van een geavanceerd automatisch branddetectie en blussysteem. Alle ruimten zijn hiervoor voorzien van puntmelders en kunnen automatisch worden geblust.

De technische ruimten en de datazaal aanvullend beveiligd

  • Door installatie van een Aspiratie Detectiesysteem in de technische ruimten en in de datazaal wordt een mogelijke brand in 3 niveaus tegengehouden.
  • Het Aspiratie systeem reageert in een vroeg stadium op mogelijke rookdeeltjes en veroorzaakt een voor- alarmering naar de Brandmeldcentrale. Door deze voor- alarmering is het voor de aanwezige datacenter beheerders mogelijk de oorzaak van een mogelijke brand in een vroeg stadium op te heffen. Dit is niveau 1 van het brandmeldsysteem.
  • 2e alarmniveau gaat in als de oorzaak van het vooralarm niet snel genoeg kan worden opgeheven. Door de rookontwikkeling in de betreffende ruimte wordt één van de puntmelders aangesproken. Hierdoor gaat de hoofd alarmering af en wordt de brandweer automatisch gewaarschuwd.
  • Op niveau 3 wordt het automatische blussysteem in de betreffende ruimte geactiveerd. Door gebruik te maken van meerdere puntmelders voor het aansturen van het blussysteem wordt voorkomen dat valse meldingen tot een blussing leiden.

Inerte blusgas IG55 veilig voor personen

Het toegepaste blussysteem werkt op basis van het Inerte blusgas IG55. Dit blusgas bestaat uit 50% stikstof en 50% Argon, beide milieuneutrale gassen die in de dampkring voorkomen en geen enkel residu achterlaten in de ruimte. Het blusgas is opgeslagen in hogedrukcilinders bij 300bar, welke in een technische ruimte zijn geplaatst. Inerte gassen volgen het principe van zuurstofverdrijving waardoor de verbrandingsreactie niet meer in stand gehouden kan worden. Het zuurstofpercentage direct na een blussing ligt tussen 12% en 14%. Dit zuurstofpercentage is voor personen in de ruimte veilig en niet levensbedreigend.

Meer informatie ontvangen?
Bel mij voor vrijblijvende afspraak
Gelieve dit veld leeg te laten.
Ik wil meer informatie